Burgerperspectief

In maart 2019 waren de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur. De input van Brabanders over hoe zij aankijken tegen zaken die spelen in de (Brabantse) samenleving is van belang voor het overdrachtsdossier voor de nieuwe bestuursperiode van Provinciale Staten. Waar zien Brabanders uitdagingen, hoe zit het met het (politiek) vertrouwen en hoe typeren zij de samenleving? In opdracht van de Provincie Noord-Brabant heeft het PON daarover een vragenlijst voorgelegd aan het Brabantpanel. Ons doel was het achterhalen van wat het perspectief van Brabanders is ten aanzien van ontwikkelingen in de (Brabantse) samenleving.

 

Resultaten

Burgerperspectief