Het wel en wee van Brabanders

Geluk met een zachte G

In de leefwereld van burgers is geluk een belangrijk thema. De Agenda van Brabant, die dient als richtlijn voor het beleid van de provincie Noord-Brabant, heeft een sterke focus op economie, terwijl uit recent onderzoek blijkt dat Brabanders vinden dat er meer oog mag zijn voor de kwaliteit van het bestaan dan voor materieel succes. Ofwel: meer aandacht voor het welzijn en het welbevinden dan voor de welvaart. Tijd dus voor een Agenda van Brabant 2.0, waarin burgers en hun geluk een grotere rol gaan spelen.
In het najaar van 2015 voerde het PON via het Brabantpanel een onderzoek uit naar het geluk van de Brabander. In totaal namen ruim 1000 respondenten deel aan het onderzoek.

 

Resultaten

Een beknopt overzicht van de resultaten.