Afvaldumping

Om de vermindering van afvaldumping te stimuleren, heeft de Provincie Noord-Brabant een campagne rondom afvaldumping uitgezet. Om inzicht te krijgen in de effecten van de campagne, is op twee momenten een vragenlijst voorgelegd aan de leden van het Brabantpanel. Het eerste meetmoment is voorafgaand aan de campagne (0-meting), het tweede meetmoment is na afloop van de campagne (1-meting).

Doel van de campagne is:

  1. Het vergroten van de bewustwording van Brabanders over de mogelijkheid om asbest gratis in te leveren bij de milieustraat.
  2. Inwoners bewust maken van het feit dat dumpen van grof huisvuil asociaal is
  3. De meldingsbereidheid van inwoners vergroten

 

Resultaten

Afvaldumping 0-meting
 
Afvaldumping 1-meting