Beeldvorming over Poolse arbeidsmigranten

Beeldvorming over Poolse arbeidsmigranten

Het PON heeft in opdracht van de Metropoolregio Eindhoven onderzoek gedaan naar het vraagstuk rond Poolse arbeidsmigranten als het gaat om arbeid, huisvesting en participatie. Om een beeld te krijgen van de houding van Brabanders ten opzichte van Poolse arbeidsmigranten is er een vragenlijst voorgelegd aan het Brabantpanel.

Er zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Wat is het beeld dat Brabanders hebben over Poolse arbeidsmigranten?
2. Wat is de houding van Brabanders ten opzichte van Poolse arbeidsmigranten?

 

Resultaten

Beeldvorming over Poolse arbeidsmigranten

 

Het bijbehorende PON-onderzoek

Van zorg naar sturing: Arbeidsmigranten in de metropoolregio Eindhoven