Brabantse energievoorziening

Dit onderzoek dient als tussenmeting in de monitor van het uitvoeringsprogramma Energie van de provincie Noord-Brabant op het gebied van maatschappelijk draagvlak. De nulmeting is uitgevoerd in 2016 en de eindmeting zal in 2020 plaatsvinden, zodat ontwikkelingen over deze periode inzichtelijk worden. Doelstelling van het onderzoek is inzicht te krijgen in het draagvlak (houding en gedrag) onder Brabanders voor toepassing van verschillende opties voor energiebesparing en duurzame energie.

Er zijn 3 onderzoeksvragen geformuleerd:

  1. Wat is de houding van de Brabanders ten aanzien van specifieke opties voor energiebesparing en duurzame energie?
  2. Wat is het gedrag van Brabanders ten aanzien van specifieke opties voor energiebesparing en duurzame energie?
  3. Bij welke (groepen) Brabanders bestaat er meer of juist minder draagvlak voor verschillende opties voor energiebesparing en duurzame energie?

 

Resultaten

Brabantse energievoorziening