Campagne Brabant Cultuur

Brabant Cultuur wil de zichtbaarheid van kunst en cultuur bij het Brabantse publiek vergroten. Dit doen we met ze met de provinciale campagne Brabant Cultuur, waarin verschillende culturele thema’s worden uitgelicht. Eind 2017, is voorgaand aan de campagne, een nulmeting uitgevoerd. In het najaar van 2018 is er opnieuw een meting gedaan.

 

Resultaten

Campagne Brabant Cultuur