BP58: CULTUURMETING

De provincie Noord-Brabant vindt cultuur en erfgoed belangrijk. Ze worden gezien als een middel voor culturele identiteit en versterker van sociale veerkracht. Ze geven identiteit, maken trots, inspireren en werven. De provincie spreekt de ambitie uit cultuur breed en laagdrempelig, toegankelijk, kwalitatief hoogstaand en toekomstbestendig te maken en te houden. Cultuur en erfgoed worden bezocht, bekeken en beoefend door burgers. Om de ambitie te verwezenlijken is het daarom van belang om te weten hoe de Brabanders zelf tegen cultuur en erfgoed in Brabant aankijken.

Voor dit onderzoek zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Hoe kijken Brabanders zelf aan tegen cultuur en erfgoed in Brabant?
2. In hoeverre is men tevreden over erfgoed, culturele identiteit, cultuurparticipatie, cultuureducatie, kunst- en cultuuraanbod, cultuur als inzet voor de samenleving?

 

Resultaten

Een beknopt overzicht van de resultaten.