De toekomst van het OV in Brabant

De provincie Noord-Brabant signaleert dat het OV zoals het nu is de komende jaren flink zal veranderen. Om een beeld te krijgen van hoe Brabanders aankijken tegen het OV en hoe zij kijken naar aanstaande veranderingen heeft het PON in opdracht van de Provincie Noord-Brabant een vragenlijst voorgelegd aan het Brabantpanel.

Er zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Welke vervoersmiddelen gebruiken Brabanders en waarom gebruiken zij deze vervoersmiddelen?
2. Wat vinden Brabanders van het openbaar vervoer in Brabant en wat zouden zij willen veranderen aan het openbaar vervoer?

 

Resultaten

De toekomst van het OV in Brabant