DUURZAME ENERGIE

Dit onderzoek dient als 0-meting in de monitor van het uitvoeringsprogramma Energie op het gebied van maatschappelijk draagvlak. Doelstelling van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het draagvlak onder Brabanders voor toepassing van verschillende opties voor energiebesparing en duurzame energie, zoals deze worden uitgewerkt in de vijf versnellingspaden in het uitvoeringsprogramma Energie van de provincie Brabant. De meting zal worden herhaald in 2018 (tussenmeting) en 2020 (eindmeting).

Voor dit onderzoek zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd:
1. In hoeverre is er draagvlak onder Brabanders voor toepassing van verschillende opties voor energiebesparing en duurzame energie?
2. Zijn er bepaalde groepen Brabantse burgers waaronder meer of juist minder draagvlak is voor verschillende opties voor energiebesparing en duurzame energie?

Resultaten

Een beknopt overzicht van de resultaten.