Effectmeting verkeersveiligheid 2018-2019

De Provincie Noord-Brabant zet zich in om het jaarlijkse aantal verkeersdoden in Brabant terug te dringen. In 2016 heeft de Provincie daarvoor een nieuw beleidsplan opgesteld, met aangepaste criteria en een nieuwe campagne. Elk jaar wordt een accent gelegd op een specifiek thema. In 2018 lag het accent op ‘snelheid in het verkeer’. Om het effect van deze campagne te meten, wordt er elk jaar een effectmeting gedaan. In dit rapport wordt het effect gemeten.

Doel van de campagne is bewustwording creëren en gedrag van Brabanders beïnvloeden, bijdragen aan de naamsbekendheid en informatie verstrekken over de campagne.
 

Resultaten

Effectmeting verkeersveiligheid 2018-2019