HET BRABANTSE BUITENGEBIED

In april 2016 heeft de Provincie de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020 (UBA) vastgesteld. Eind 2017 wil zij een effectrapportage vaststellen, die zicht moet bieden op de voortgang van de Transitie Agrofood. Dit onderzoek maakt deel uit van een dashboard ‘samen werken aan resultaat – Transitie in de Agrofoodsector’. Dit dashboard bevat een aantal onderwerpen met indicatoren op basis waarvan de Provincie een beeld wil kunnen schetsen op de voortgang van de Transitie Agrofood. Dit onderzoek brengt de indicator ‘vertrouwen’ in kaart.

Er zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd:
1.Welk beeld hebben de Brabanders over het buitengebied en de veehouderij in Brabant?
2.Hoe kijken de Brabanders naar het beleid wat de overheid voert betreft het buitengebied en de veehouderij in Brabant?

 

Resultaten

Een beknopt overzicht van de resultaten.