Maatschappelijke effecten van het coronavirus

De provincie Noord-Brabant wil graag weten hoe het coronavirus invloed heeft op diverse aspecten van het leven van Brabanders. Naast de directe en te verwachten economische effecten, wil de provincie weten hoe Brabanders de aanwezigheid van het virus, de maatregelen die daartegen genomen worden en de gevolgen daarvan ervaren. Om de gevolgen over de te tijd te kunnen peilen, wordt dit onderzoek de komende periode meerdere keren herhaald. De opzet in inhoud van dit onderzoek is afgestemd in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant, de Brabantse veiligheidsregio’s en diverse Brabantse gemeenten.

 

Resultaten

Meting 6: Rapport Brabantse Monitor maatschappelijke effecten coronavirus

 

Meting 5: Fors minder vertrouwen in overheid, gemeenten, gezondheidszorg en RIVM

 

Meting 4: Adviezen worden minder goed opgevolgd

 

Meting 3: Bezorgdheid onder Brabanders nog verder afgenomen

 

Meting 2: Minder Brabanders maken zich zorgen

 

De Brabantse coronamonitor: ondanks zorgen ook veel positiviteit