TOEKOMST MOBILITEIT

Het Brabantse mobiliteitssysteem verandert in hoog tempo. Met het project Toekomst mobiliteit wil de provincie zich voorbereiden op de veranderingen die komen gaan. In deze transitie spelen burgers en bedrijven een belangrijke rol. Daarom start de provincie in 2017 een maatschappelijk dialoog met zowel Brabantse burgers als professionals. De eerste stap daartoe is de vragenlijst Toekomst mobiliteit.

Er zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd:
1.Hoe kijken Brabanders naar de toekomst van de mobiliteit in Brabant?
2.Zijn er verschillen in de visie op de toekomst van de mobiliteit in Brabant tussen bepaalde groepen Brabantse burgers?

 

Resultaten

Een beknopt overzicht van de resultaten.