BP57: TOEZICHT EN HANDHAVING

De provincie wil informatie m.b.t. vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) openbaar maken overeenkomstig het verdrag van Aarhus. Het verdrag van Aarhus verplicht overheden milieuinformatie op actieve, toegankelijke en begrijpelijke wijze openbaar te maken. Veel informatie is al openbaar maar voor de burger vaak lastig te vinden en moeilijk te interpreteren. Om informatie over vergunningen, toezicht en handhaving op actieve, toegankelijke en begrijpelijke wijze openbaar maken, is het van belang om te weten aan welke informatie de burgers behoefte hebben.

Er zijn twee onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Achterhalen aan welke informatie op het gebied van toezicht en handhaving van bedrijven de Brabantse burger behoefte heeft.
2. Inzicht krijgen in hoe gedetailleerd deze informatie aangeboden moet worden en in welke vorm deze het beste ontsloten kan worden.


Resultaten

Een beknopt overzicht van de resultaten.